Tuyên Truyền Đại Chúng Thông Tin Về Liều Vắc-xin COVID-19 Tăng Cường

Những Điểm Trò Chuyện 

 • Các loại vắc-xin COVID-19 tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong. Liều tiêm tăng cường là liều bổ sung giúp duy trì khả năng bảo vệ. 
 • Tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên hiện có thể tiêm liều vắc-xin COVID-19 tăng cường miễn phí.  
 • Quý vị nên tiêm liều tăng cường đầu tiên:  
  • 5 tháng kể từ khi tiêm liều thứ 2 vắc-xin Pfizer-BioNTech hoặc Moderna. 
  • sau 2 tháng kể từ khi quý vị tiêm một liều vắc-xin Janssen của Johnson & Johnson. 
 • Quý vị nên tiêm liều tăng cường thứ hai 4 tháng sau liều tăng cường đầu tiên, nếu quý vị: 
  • Trên 50 tuổi    
  • Tiêm vắc-xin Janssen của Johnson & Johnson cho cả hai liều vắc-xin đầu tiên và liều tăng cường thứ nhất. 
 • Cách tốt nhất để bảo vệ khỏi COVID-19 là tiêm các liều vắc-xin tăng cường ngay khi quý vị đủ điều kiện. 
 • Các liều tiêm tăng cường này đặc biệt quan trọng đối với những người từ 50 tuổi trở lên, những người sống ở các cơ sở chăm sóc dài hạn, những người mắc bệnh lý nền và những người đang mang thai và mới mang thai vì họ có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19. 
 • Nếu quý vị trên 18 tuổi, quý vị có thể chọn loại vắc-xin COVID-19 để tiêm liều tăng cường; CDC đã đưa ra một khuyến nghị cho mọi người nên tiêm loại vắc-xin mRNA (Pfizer BioNTech và Moderna). Hiện tại, chỉ có những trẻ em từ 5 đến 17 tuổi mà được được chủng ngừa với vắc-xin Pfizer-BioNTech nên tiêm liều tăng cường . 
 • Các loại vắc-xin COVID-19 có thể gây ra tác dụng phụ ở một số người, nhưng các tác dụng phụ nghiêm trọng là cực kỳ hiếm gặp. Hầu hết các tác dụng phụ sẽ tự khỏi trong vài ngày. Tác dụng phụ thường gặp nhất là đau cánh tay tại chỗ tiêm. 
 • Hầu hết các nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 đều cung cấp các mũi tiêm tăng cường. 
 • Quý vị có ba cách để tìm địa điểm tiêm vắc-xin gần quý vị, bao gồm cả liều tiêm tăng cường: 
  • Truy cập vaccines.gov
  • Gửi tin nhắn mã số ZIP code. của quý vị đến số 438829 
  • Gọi số 1-800-232-0233 
 • Hãy nhớ mang theo thẻ Hồ Sơ Tiêm Chủng COVID-19 CDC của quý vị khi quý vị đi tiêm liều tăng cường.  

Thông Điệp/Giai Điệu Phù Hợp Với Đại Chúng 

 • Sử dụng thông tin đáng tin cậy, dựa trên cơ sở khoa học. 
 • Chấp nhận rằng việc mọi người có thắc mắc về vắc-xin là điều bình thường và thắc mắc của họ rất quan trọng. 
 • Nhắc mọi người rằng bác sĩ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác có thể giải đáp các thắc mắc của họ về vắc-xin và liều tiêm tăng cường.  
 • Nhắc mọi người rằng vắc-xin là một trong các công cụ để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. 

 

Nội dung được duyệt lần cuối: 7/14/2022