These materials may be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 vaccines. Learn about the new guidance.

Mga Text Message para Hikayatin ang Pagkuha ng Updated na Bakuna

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Gamitin ang mga aktwal na text message na ito o bilang inspirasyon para sa sarili mong mga mensahe para hikayatin ang mga komunidad na iyong pinaglilingkuranang na kunin ang kanilang updated na bakuna. 

1 Alam mo ba? Available na ang mga updated na bakuna sa COVID para sa lahat ng 5+ taong gulang upang tumulong sa proteksyon laban sa Omicron. Kunin ang iyong updated na bakuna kung 2 buwan na ang nakalipas mula noong huli mong dosis. I-text ang iyong ZIP code sa 438829 o bumisita sa vaccines.gov para maghanap ng libreng mga bakunang malapit sa iyo. 
2 Oras na para i-update ang iyong proteksyon sa pagbabakuna sa COVID! Available na ang mga updated na bakuna na pang proteksyon laban sa Omicron para sa mga nabakunahang 5+ taong gulang. Kunin ang iyong updated na bakuna kung 2 buwan na ang nakalipas mula noong huli mong dosis. I-text ang iyong ZIP code sa 438829 o bumisita sa vaccines.gov para maghanap ng libreng mga bakunang malapit sa iyo. 
3 Nakakuha ka na ba ng isa o dalawang COVID vaccine booster? Dapat ka pa ring makakuha ng updated na bakuna kung 2 buwan na ang nakalipas mula noong huli mong dosis, upang makatulong na maprotektahan ka laban sa Omicron. I-text ang iyong ZIP code sa 438829 o bumisita sa vaccines.gov para maghanap ng libreng mga bakunang malapit sa iyo. 
4 Anuman ang bakuna sa COVID o kung gaano karaming mga booster ang nakuha mo, lahat ng 5+ taong gulang ay maaaring makakuha ng updated na bakuna kung 2 buwan na ang nakalipas mula noong huli dosis, upang makatulong na maprotektahan ka laban sa Omicron. I-text ang iyong ZIP code sa 438829 o bumisita sa vaccines.gov para maghanap ng libreng mga bakunang malapit sa iyo.