These materials may be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 vaccines. Learn about the new guidance.

Social Media Posts About Updated COVID-19 Vaccines — Vietnamese

Hãy chia sẻ những bài đăng này trên mạng xã hội với bạn bè và gia đình của quý vị.