These materials may be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 vaccines. Learn about the new guidance.

Mga Post sa Social Media tungkol sa Mga Bakuna sa COVID-19

Ibahagi ang mga post na ito sa iyong mga kaibigan at komunidad sa social media.