These materials may be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 vaccines. Learn about the new guidance.

Social Media Posts for COVID-19 Vaccine Boosters — Tagalog

Ibahagi ang mga post na ito sa iyong mga kaibigan at komunidad sa social media.