Bản Tin Trên Web về Các Liều Vắc-xin COVID-19 Cập Nhật 

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Bây Giờ Là Thời Điểm Để Tiêm Liều Vắc-xin Cập Nhật 

Mặc dù COVID chưa biến mất, cộng đồng của chúng ta ngày nay đang ở một nơi mạnh mẽ hơn vì chúng ta có các công cụ để bảo vệ lẫn nhau, đặc biệt là các loại vắc xin an toàn và hiệu quả.  

Các loại vắc-xin COVID vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong. 

Hiện tại, các liều vắc-xin COVID cập nha65t đã có để giúp cho mọi người từ 5 tuổi trở lên được bảo vệ khỏi biến chủng Omicron.  

  • Cho dù quý vị tiêm loại vắc-xin COVID nào cho đợt tiêm chủng chính (Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, hoặc Janssen của Johnson & Johnson) hoặc quý vị đã tiêm chủng bao nhiêu liều tăng cường rồi. 
  • Hãy đi tiêm vắc-xin cập nhật mới 2 tháng kể từ sau khi tiêm liều vắc-xin cuối cùng. 
  • Nếu quý vị vừa bị COVID, quý vị nên đợi 3 tháng sau khi bị mắc bệnh để đi tiêm liều vắc-xin cập nhật. 

Cách tìm địa điểm tiêm vắc-xin COVID-19 

Quý vị có 3 cách để tìm địa điểm tiêm vắc-xin miễn phí gần quý vị: 

  • Truy cập vaccines.gov 
  • Soạn tin nhắn mã ZIP của quý vị gửi đến số 438829 
  • Gọi số 1-800-232-0233 

Hãy nhớ mang theo thẻ Hồ Sơ Tiêm Chủng COVID-19 CDC của quý vị khi quý vị đi tiêm liều vắc-xin cập nhật.  

Tìm hiểu thêm thông tin 

Truy cập cdc.gov/coronavirus hoặc trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.