These materials will be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 boosters. Learn about the new guidance.

Mẫu Email Thông Báo về Liều Vắc-xin COVID-19 Tăng Cường

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Chủ đề: Tiêm Liều Vắc-xin Tăng Cường Bảo Vệ Quý Vị Khỏi COVID-19 

Nội dung: [Điền tên] thân mến, 

[Điền tên tổ chức] cam kết đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe của [nhân viên của chúng tôi//mọi người sống trong cộng đồng của chúng tôi/mọi người trong cộng đồng mà chúng tôi phục vụ/v.v.].  

Chúng tôi muốn thông báo cho quý vị biết rằng những người từ 16 tuổi trở lên hiện có thể tiêm liều vắc-xin COVID-19 tăng cường.  

Quý vị có thể tiêm liều tăng cường  

  • sau 6 tháng kể từ khi tiêm liều thứ 2 vắc-xin Pfizer-BioNTech hoặc Moderna; hoặc 
  • sau 2 tháng kể từ khi quý vị tiêm một liều vắc-xin Janssen của Johnson & Johnson. 

Vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech là liều vắc-xin duy nhất được uỷ quyền để tiêm cho những người tuổi 16-17. 

Các loại vắc-xin COVID-19 tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong, kể cả khi phát sinh biến thể Delta. Tiêm tăng cường là liều bổ sung giúp duy trì khả năng bảo vệ. 

Cách tìm địa điểm tiêm vắc-xin COVID-19 

Quý vị có 3 cách để tìm địa điểm tiêm vắc-xin miễn phí gần quý vị: 

  • Truy cập vaccines.gov 
  • Gửi tin nhắn mã số ZIP code của quý vị đến số 438829 
  • Gọi số 1-800-232-0233 

Hãy nhớ mang theo thẻ Hồ Sơ Tiêm Chủng COVID-19 CDC của quý vị khi quý vị đi tiêm liều tăng cường.  

Tìm hiểu thêm thông tin 

Truy cập https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html hoặc trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

Trân trọng,  

[Insert signature block]