Mẫu Email Thông Báo về Các Liều Vắc-xin COVID-19 Cập Nhật 

Chủ đề: Cập Nhật Sự Bảo Vệ của Vắc-xin COVID-19 của Quý Vị 

Nội dung: [Điền tên] thân mến, 

[Điền tên tổ chức] cam kết đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe của [nhân viên của chúng tôi//mọi người sống trong cộng đồng của chúng tôi/mọi người trong cộng đồng mà chúng tôi phục vụ/v.v.].  

Chúng tôi muốn thông báo cho quý vị biết các liều vắc-xin COVID cập nhật hiện đã có để giúp bảo vệ quý vị khỏi biến chủng Omicron.  

  • Nếu quý vị trên 5 tuổi, quý vị nên tiêm liều vắc-xin COVID cập nhật. 
  • Cho dù quý vị tiêm loại vắc-xin COVID nào cho đợt tiêm chủng chính (Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, hoặc Janssen của Johnson & Johnson) hoặc quý vị đã tiêm chủng bao nhiêu liều tăng cường rồi 
  • hãy đi tiêm vắc-xin cập nhật mới 2 tháng kể từ sau khi tiêm liều vắc-xin cuối cùng. 
  • Nếu quý vị vừa bị COVID, quý vị nên đợi 3 tháng sau khi bị mắc bệnh để đi tiêm liều vắc-xin cập nhật. 

Cách tìm địa điểm tiêm vắc-xin COVID-19 

Quý vị có 3 cách để tìm địa điểm tiêm vắc-xin miễn phí gần quý vị: 

  • Truy cập vaccines.gov 
  • Gửi tin nhắn mã số ZIP code của quý vị đến số 438829 
  • Gọi số 1-800-232-0233 

Hãy nhớ mang theo thẻ Hồ Sơ Tiêm Chủng COVID-19 CDC của quý vị khi quý vị đi tiêm vắc-xin cập nhật.  

Tìm hiểu thêm thông tin 

Truy cập https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html hoặc trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

Trân trọng,  

[Insert signature block]