Pakikipag-ugnayan sa mga Bata at Magulang na Kwalipikado Nang Mabakunahan 

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Pangkalahatang mga punto sa mga kwalipikadong bata na nagpapabakuna sa COVID-19 

 • Pinakamahusay na paraan ang bakuna para maprotektahan ka, ang iyong pamilya, at ang iyong komunidad mula sa COVID-19 – lubos na mabisa ang lahat ng available na bakuna sa COVID-19 laban sa matinding karamdaman, pagkaka-ospital, at kamatayan dahil sa COVID-19. 
 • Ang pagbabakuna ay magbabalik sa atin sa normal – pinakamahusay na paraan ang pagbabakuna para matalo ang virus na ito at makabalik sa ligtas na pagtitipon kasama ang mga kaibigan, mga kaklase sa paaralan, mga konsyerto, kaganapang pampalakasan, at paglalakbay. 
 • Ligtas ang lahat ng mga bakuna sa COVID-19 na inirerekomenda para gamitin sa Estados Unidos – milyun-milyong mga tao sa Estados Unidos ang nakatanggap ng mga bakuna sa COVID-19, at patuloy na sasailalim ang mga bakunang ito sa malawakang pagsubaybay sa kaligtasan. Inirerekomenda ng CDC ang pagkuha ng mga bakuna sa lalong madaling panahon. 
 • Pinakamahusay na paraan ang bakuna para maprotektahan ang iyong anak mula sa COVID-19 – lubos na mabisa ang lahat ng available na bakuna sa COVID-19 laban sa matinding karamdaman, pagkaka-ospital, at kamatayan dahil sa COVID-19. 
 • Makipag-usap sa iyong pediatrician o provider ng gamot sa pamilya kung mayroon kang mga tanong – ganap na normal ang magkaroon ng mga tanong tungkol sa pangangalaga ng iyong anak. Makipag-usap sa clinician ng iyong anak para matugunan ang mga partikular na tanong. 

Pangkalahatang mga punto sa mga bakuna sa COVID-19 

 • Lubos na mabisa ang lahat ng available na bakuna sa COVID-19 laban sa matinding karamdaman, pagkaka-ospital, at pagkamatay dahil sa COVID-19. 
 • Maaaring magdulot ng masasamang epekto sa ilang tao ang mga bakuna sa COVID-19, ngunit ang malalang masasamang epekto ay napakabihira. Kusang mawawala sa ilang araw ang karamihan sa masasamang epekto. Ang pinakakaraniwan sa masamang epekto ay masakit na braso sa lugar ng iniksyon.  
 • Mabilis na ginawa ang mga ligtas na bakuna sa COVID-19 sa pamamagitan ng paggamit ng isang siglong karanasan sa bakuna; teknolohiya na bago sa mga bakuna ngunit pinag-aralan ng dalawang dekada; isang prototype na bakuna sa coronavirus na ginagawa na sa National Institutes of Health; at sampu-sampung libong mga boluntaryo para sa mga klinikal na pagsubok na nagbigay daan sa mabilis na pag-iipon ng data sa kaligtasan at pagiging mabisa. Ang sabay-sabay na paggawa ng bakuna at pagsusuri ng data ng pagsubok ay nagpahintulot din na maipadala ang mga bakuna sa loob ng ilang araw ng awtorisasyon ng FDA. Ibinibigay ng pederal na pamahalaan ang mga bakuna nang walang bayad sa lahat ng tao sa Estados Unidos. 
 • Makakakuha na ngayon ng bakuna sa COVID-19 ang lahat ng nasa edad na 6 na buwan at mas matanda. Mayroon kang tatlong paraan para makahanap ng libreng mga bakuna na malapit sa iyo: 
  • Pumunta sa vaccines.gov
  • I-text ang inyong ZIP code sa 438829 
  • Tumawag sa 1-800-232-0233 

 

Huling sinuri ang nilalaman: 6/29/2022